Softwarový simulátor sítě ZTI Telecom NetDisturb

ZTI3
Logo

SW aplikace využívající PC se dvěma síťovými kartami pro emulaci parametrů IP prostředí až do rychlosti 1Gb/s.

Připojené soubory

Pro více informací nás kontaktujte

NetDisturb je propracovaný SW nástroj, instalovaný na PC s minimálně dvěma síťovými kartami, umožňující v rámci laboratoře vytvořit totožné podmínky a přenosové parametry, jaké se vyskytují v reálné síti.

PC s aplikací NetDisturb je fyzicky umístěno na žádanou linku (10/100 Mbit/s nebo 1G v závislosti na použitých síťových kartách), přičemž pro koncové body linky je naprosto transparentní. Provoz prochází v základním nastavení bez ovlivnění v obou směrech, uživatel potom může v grafickém ovládacím prostředí zvolit, jaká část procházejích dat bude vystavena emulacím.

ZTI1

V rámci aplikace NetDisturb lze nastavit množství filtrů, které umožňují nalézt v celém procházejícím objemu dat vybrané toky pro následné emulace. Navíc jsou k dispozici i tzv. triggery pro spuštění emulace. Vyhledávacími kritérii pro zmíněné filtry mohou být např: zdrojová/ cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa amaska pro IPv4 i IPv6, VLAN ID, MPLS ID, délka rámce, TCP/UDP port a dále celá škála parametrů příslušejících protokolům jako SIP, HTTP, FTP, RTP apod.

Typy emulací
 • ztrátovost rámců
 • duplikace rámců
 • zpoždění
 • jitter
 • simulace šířky pásma
 • simulace zahlcení
 • poškozování obsahu

Po identifikaci žádaného toku lze také specifikovat jakým způsobem budou emulace prováděny. Například je možno nastavit, že pouze určité procento rámců z daného toku bude postiženo, celkový počet postižených rámců, náhodné rozdělení případně je možno také vložit soubor s konkrétními údaji.

Aplikace NetDisturb je nabízena ve dvou variantách:
 • NetDisturb Standard
 • NetDisturb Enhanced

Detailnější informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Pro seznámení se s prostředím NetDisturb a vyzkoušení funkcionality je k dispozici ke stažení zdarma 15-denní demo licence.

NetDisturb Enhanced Free Trial

 

 

Další přístroje této kategorie

 • Síťové emulátory Spirent Attero

  Síťové emulátory Spirent Attero umožňují emulovat vlastnosti Ethernet sítí a ovlivňovat průchozí provoz různými parametry jako jsou ztrátovost paketů, zpoždění, jitter a další.

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace